Zaczarowana kareta, czyli Mozart w podróży

Podróże kształcą. Żaden z kompozytorów nie mógł przekonać się o tym lepiej niż Mozart. Jednak podróże, stanowiąc paliwo twórcze dla mozartowskiego geniuszu, przyczyniały się też w istotny sposób do systematycznego nadwyrężania zdrowia kompozytora. 

Podczas muzycznego spotkania z Mozartem udamy się wraz z nim w drogę 
z Salzburga do Wiednia. To nie będzie jedyna wędrówka, w jaką wyruszymy tego wieczoru. Wybierzemy się także w fascynującą podróż przez mozartowskie partytury, zwłaszcza Symfonii C-dur zwanej „Linzką”. 

Waszą muzyczną ciekawość spróbujemy zaspokoić odpowiadając na pytania:

  • Co łączy Mozarta z Robertem Kubicą? 
  • Kogo Mozart łamał kołem? 
  • Co  zwykł ofiarowywać swym ukochanym? 

W programie koncertu znajdzie się Symfonia C-dur KV 425 „Linzka”.

      aparat wykonawczy: orkiestra symfoniczna, sopran

      czas trwania: 65 minut

12 kwietnia 2013
piątek
19:00

Zaczarowana kareta, czyli Mozart w podróży

Miejsce: Filharmonia Gorzowska

Podróże kształcą. Żaden z kompozytorów nie mógł przekonać się o tym lepiej niż Mozart. Jednak podróże, stanowiąc paliwo tw ...

więcej >>
17 kwietnia 2013
środa
19:00

Zaczarowana kareta, czyli Mozart w podróży

Miejsce: Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podróże kształcą. Żaden z kompozytorów nie mógł przekonać się o tym lepiej niż Mozart. Jednak podróże, stanowiąc paliwo tw ...

więcej >>